دریافت فایل(آشنایی با گیاهان تیره چنار و شمشادها و مشخصات گیاهشناسی آنها)

آشنایی با گیاهان تیره چنار و شمشادها و مشخصات گیاهشناسی آنها/آشنایی با گیاهان تیره چنار و شمشادها و مشخصات گیاهشناسی آنها/30020326/dis
مشخصات فایل مورد نظر در مورد آشنایی با گیاهان تیره چنار و شمشادها و مشخصات گیاهشناسی آنها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 32

مقدمهچنار اساسا درختی زیبا و نسبتا بلند است. ساقه آن پوست صاف دارد و هر ساله پوست قدیمی آن به صورت قطعاتی بزرگ و کوچک از تنه جدا می‌شود و جای آن به صورت لکه‌های سفید تا مدتها بر سطح پوست تازه باقی می‌ماند. گیاهان تیره چنار (platanaceae) درختانی با برگهای منفرد ، گوشوارک‌دار ، با گل آذینهای کپه‌ای کروی شکل و تک‌جنس هستند. گل در این درختان دارای چرخه‌های متغیر و برچه‌های مستقل محتوی 1 یا تخمک راست است. میوه به صورت فندقه‌هایی محتوی دانه‌های آلبومن‌دار است.گیاهان تیره چنارتیره چنار منحصر به جنس چنار (platanus) با 4 تا 7 گونه است که یک گونه آن به صورت خودرو در جنوب اروپا و سواحل مدیترانه می‌روید و در برخی از کشورهای اروپایی ، مانند فرانسه ، فراوان کاشته می‌شود و به چنار معمولی (پلاتانوس ولگاریس) موسوم است. گونه‌ای از آن که در بیشتر کشورهای اروپایی کاشته می‌شود دارای خاستگاه غرب آمریکای شمالی است و به چنار غربی (پلاتانوس اوکسیدانتالیس) معروف است. از گونه‌های بسیار مشهور این تیره چنار شرقی (پلاتانوس اوریانتالیس) است که خاستگاه اصلی آن آسیای صغیر است و در ایران نیز از پایه‌های خودروی آن در نواحی غربی نامبرده‌اند. به هر حال ، تیره چنار در نیمکره شمالی انتشاردارد.مشخصات رویشی و زایشیبرگها دارای پهنک بزرگ پنجه‌ای ، دمبرگ نسبتا بلند و گوشوارک بزرگ ولی بی‌دوام و زود افت هستند. درختی است یک‌پایه ، دارای گلهای تک‌جنس ، با گلپوش بسیار تحلیل رفته ، سه پر یا پنج پر ، واقع در 2 چرخه ، به صورت پولکهای پوشیده از کرک ، مجتمع در گل آذینهای کروی فشرده و نامشخص بودن گلپوش ، باعث شده است که برخی از مولفان و گیاه شناسان این تیره را در ردیف بی‌گلبرگان قرار دهند. گلهای نر دارای 3 تا 6 پرچم‌اند که هر یک در کنار یک پولک ، که شاید همان کاسبرگ باشد ، قرار دارند. گاهی نیز هر یک از پرچمها خود یک مستقل به شمار می‌آید.

بساکها بوسیله سرپوش جانبی باز می‌شوند و دانه‌های گرده فراوانی از درون آن بیرون می‌ریزند. گلهای ماده دارای گل‌پوش تحلیل رفته با 3 تا 6 برچه مستقل‌اند که هر یک منتهی به یک خامه دراز و محتوی یک تخمک راست و آویخته است. میوه مجموعه‌ای از فندقه‌هایی است که هر منتهی به خامه‌ای بلند در بالا و انبوهی از کرکهای بلند و تار مانند در قاعده است و مجموع آنها به صورت گویچه‌هایی کوچک و آویخته از شاخه‌های چنار دیده می‌شوند. دانه دارای جنین راست با آلبومن روغنی و تحلیل رفته است.موقعیت این تیره در سیستماتیکسیر قهقرایی این گیاهان به صورت تحلیل رفتن گلپوش ، استقلال برچه‌ها ، راست بودن تخمک و تک‌جنس بودن گل که همگی از صفات ابتدایی و بسیار کهن‌اند از نظر تکاملی ارزشهای نابرابری هستند که موقعیت و جایگاه تیره چنار را در رده بندی نامطمئن و مشکوک می‌سازند. موقعیت فعلی این تیره در رده‌بندی که آنرا در مجاورت ساکسیفراگاسه قرار می‌دهد با موقعیت قبلی آن که در کنار تیره گزنه جای داشته کاملا مغایر است.

تیره چنار در ایراناین تیره ، گونه‌ای به نام پلاتانوس اوریانتالیس دارد که در سراسر ایران به نام چنار مشهور است و تقریبا در همه جا کاشته می‌شود. از پایه‌های خودروی چنار در کوههای بختیاری ، لرسان ، آذربایجان ، خراسان و بلوچستان نام برده‌اند. پهنک برگ چنار ، که در پایین تقریبا قلبی و در حاشیه پنجه‌ای و دارای 3 تا 5 بخش نیزه‌ای و دندانه‌دار است، در آغاز رشد از کرکهای انبوه پوشیده شده است که به تدریج همه کرکها می‌ریزند و برگ فاقد کرک می‌شود. دمبرگ کم وبیش دراز است و پایین برگ ، به علت وجود نیام مخروطی شکل پوشاننده جوانه کناری ، متورم به نظر می‌رسد.گیاهان این تیره چوبی دارای برگهای سبز تیره ، چرمی و پایا ، گلهایی تک جنس هستند، گلها دارای کاسه ای آزاد با پر آذین پره ای ، فاقد دیسک و جام اند. در گلهای نر ، پرچم ها در وسط گل قرار دارند و در گلهای ماده تخمدان آزاد دارای 2 یا سه خانه و در هر خانه محتوی 1 یا 2 تخمک واژگون است. میوه سته مانند یا کپسول و در حالت اخیر میوه رسیده میان برچه گشاست (لوکولیسید) . دانه آلبومن دارای دارای جنین راست و ریشه چه زیرین است.

مطالب دیگر:
دیدگاه ها و مولفه های بهزیستی ذهنیمبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب فراگیر 53 صفحهفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال اضطراب فراگیراختلال اضطراب فراگیر  و بررسی نظریه های شناختی در مورد آنمبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه 38 صفحهبررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در نظریه یانگمبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال شخصیت خودشیفته 32 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلال شخصیت خودشیفتهفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال شخصیت خودشیفتهادبیات نظری و پیشینه تجربی اختلال شخصیت خودشیفتهتوصیف های اختلال شخصیت خودشیفته و روی آوردهای مختلف آندانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)مبانی نظری و پیشینه تحقیق صفات شخصیت 45 صفحهفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری صفات شخصیترویکردهای اصلی شخصیت و بررسی مولفه ها و پنج عامل شخصیتمبانی نظری و پیشینه تحقیق تحریف های شناختی 26 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق خطاهای شناختی 25 صفحهپاورپوینت تعادل اسیدی، بازی هنگام ورزشپاورپوینت تمرین استقامتی: تاثیر آن بر اکسیژن مصرفی بیشینه، اجرا و هوموستازپاورپوینت تنظیم حرارت روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذبهاجزوه ژئومورفولوژی کاربردیمبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال افسردگی اساسی 69 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلال افسردگی اساسیفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلال افسردگی اساسی